• Komunikat PLL LOT dot. lotów z Hiszpanii do Polski
  Istotne informacje dla planujących powrót do Polski.

 • Dyżur konsularny w Southampton – 18-19 września 2020 r.
  W dniach 18-19 września 2020 r. odbędzie się dyżur konsularny w Southampton.

 • Rekrutacja na nowy rok szkolny w szkołach ORPEG w systemie kształcenia na odległość trwa!
  ORPEG zaprasza wszystkich zainteresowanych Rodziców i Uczniów do zapoznania się z zasadami rekrutacji i wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.

 • Zasiłek dla bezrobotnych w górę
  Od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł oraz 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Wyższe zasiłki otrzymają wszyscy bezrobotni.

 • Dyżury konsularne w Nancy, Strasburgu, Lille i Rennes
  Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu informuje o wrześniowych dyżurach Konsula.

 • Dyżur konsularny w Birmingham – 7-9 września 2020 r.
  Dyżur konsularny w Birmingham odbędzie się w dniach 7-9 września 2020 r.

 • Powrót z USA do Polski samolotami PLL LOT
  Rejsy PLL LOT ze Stanów Zjednoczonych do Polski zaplanowane do 31 sierpnia, będą nadal organizowane w formule czarterowych rejsów specjalnych. Bilety na te połączenia nie są już dostępne w sprzedaży przez systemy rezerwacyjne oraz stronę LOT.com.

 • Dzień Konsultacji Prawnych - 10 września 2020r. Konsulat Generalny RP w Sydney
  Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom polskiego i australijskiego prawa spadkowego.

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie informuję o zmianach dotyczących organizacji pracy urzędu obowiązujących od 18 sierpnia 2020 r.
  Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie uprzejmie informuję, iż udzielanie informacji telefonicznej w sprawach konsularnych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie.

 • Polska w Twoim domu
  W odpowiedzi na potrzebę chwili wynikłą z pandemii koronawirusa i ograniczeń z nim związanych przygotowaliśmy wybór miejsc, które można odwiedzić bez opuszczania własnego domu.

 • Proaktywni z POWER-em!
  Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna os. młodych do 29 roku życia biernych zaw., imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasto Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczeń zawodowych.

 • Zmiana organizacji pracy Referatu Konsularnego
  Zmiany w obsłudze interesantów Referatu Konsularnego Ambasady RP w Lizbonie od 1 września br.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14