• #Jawpodróży
  Zarejestruj się w serwisie Odyseusz i podróżuj bezpiecznie

 • Język polski bez granic - podręcznik dla klas VII Polska
  Jest już dostępny do pobrania - podręcznik z cyklu "Język Polski bez granic" dla klas VII (cz. I poziom A2) w wersji PDF.

 • Dyżur konsularny w GÖTEBORGU w dniach 4-5 marca 2020 r.
  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w dniach 4 i 5 marca 2020 r. odbędzie się paszportowy dyżur konsularny

 • Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
  Wybory odbędą się w niedzielę, 10 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

 • Dyżur konsula w Rennes, Lille i Strasbourgu
  Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu uruchomił zapisy na dyżury konsularne - 5, 11 oraz 19 lutego.

 • Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a prawo do emerytury lub renty
  W okresie przejściowym nadal będą obowiązywały przepisy rozporządzeń unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 • 18 lutego 2020 br. mija termin naboru wniosków w Programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020.
  Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w organizowanych w Polsce kilkutygodniowych kursach języka i kultury polskiej.

 • Dyżur konsularny w Birmingham – 13-14 lutego 2020 r.
  W dniach 13-14 lutego 2020 r. odbędzie się dyżur konsularny w Birmingham. Adres: Bordesley Street, Birmingham B5 5PH, Polish Millenium House.

 • Kandydaci na studia w Polsce! Sięgnijcie po stypendium im. gen. Andersa
  Nabór wniosków w programie stypendialnym dla młodzieży polonijnej z całego świata do 16 marca 2020 r.

 • Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej
  Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 • Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 roku
  31 stycznia będzie ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE a od 1 lutego 2020 obowiązywać zacznie Umowa o wystąpieniu i związany z nią okres przejściowy w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo.

 • Informacja nt. konsekwencji uporządkowanego Brexitu
  Informacja nt. konsekwencji uporządkowanego/umownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - Ubezpieczenie zdrowotne, karta EKUZ, inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych.

 • Strony: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24