• Przesunięcie terminu brexitu
  Rada Europejska w formacie art. 50 podjęła decyzję o przedłużeniu okresu negocjacji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE do 31 stycznia 2020 r.

 • Jesteś dyrektorem szkoły, nauczycielem lub praktykiem edukacji i pracujesz z uczniami z doświadczeniem migracji? - to seminarium jest dla ciebie
  Zaproszenie na seminarium: ''Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole''.

 • Nauka języka polskiego na Uniwersytecie Ateńskim
  Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ateńskiego (Didaskaleio Xenon Glosson) oferuje kursy języka polskiego wśród 25 innych wykładanych języków obcych.

 • Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli
  Poszukiwani są nauczyciele języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki

 • Informacja nt. konsekwencji bezumownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
  W przypadku bezumownego Brexitu, począwszy od pierwszego dnia po dacie wyjścia wygasną wszelkie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych wynikające z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 • Dni Polskie w Salonikach
  Ambasada RP w Atenach uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Dni Polskich w Salonikach, w terminie od 7 do 10 listopada 2019 r.

 • Centrum Informacji Konsularnej
  Centrum Informacji Konsularnej MSZ zapewnia sprawną obsługę telefoniczną Polaków mieszkających w Irlandii, Królestwie Niderlandów, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Federalnej Niemiec oraz we Francji.

 • Przełom w uzgodnieniach z Wielką Brytanią
  Intensywne rozmowy w ostatnich dniach przyniosły przełom w negocjacjach brexitu. Wielka Brytania i UE znalazły satysfakcjonujące rozwiązanie problemu granicy irlandzkiej. 17 października Rada Europejska zaakceptowała zmienioną Umowę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 • Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął swoją działalność
  Działania Europejskiego Urzędu ds. Pracy odnoszą się do przepisów dotyczących mobilności pracowników: swobodnego przepływu pracowników, ich delegowania, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów obowiązujących w sektorze transportu drogowego

 • Urząd dzwoni do obywatela – Sejm przyjął propozycje
  Dzięki przyjętym dziś przez Sejm zmianom w ustawie o informatyzacji będzie szybciej i skuteczniej.

 • Pytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących Brexitu
  Aktualna tematyka istotna z punktu widzenia Polaków w Polsce i w Wielkiej Brytanii

 • Praktyki i wolontariat w Ambasadzie RP w Paryżu
  Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy myślą o pracy w dyplomacji oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki lub wolontariatu organizowanych w placówce zagranicznej RP. Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku kalendarzowego.

 • Strony: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22