Powrót

Czy z tytułu otrzymywania w Polsce emerytury z USA jestem zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego?

Czy z tytułu otrzymywania w Polsce emerytury z USA jestem zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego?

Ostatnia aktualizacja: 4.11.2019 r. (AG)

Osoba zamieszkała w Polsce otrzymująca  emeryturę lub rentę z USA nie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu. Osoba ta, a w szczególności bank dokonujący wypłaty tej emerytury lub renty w Polsce zobowiązany jest natomiast odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości określonej przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.