Powrót

Czy należy mi się zwrot całkowity zapłaconego podatku kosztem rezygnacji z lat pracy w Wielkiej Brytanii?

Czy należy mi się zwrot całkowity zapłaconego podatku kosztem rezygnacji z lat pracy w Wielkiej Brytanii?

Ostatnia aktualizacja: 4.11.2019 r. (AG)

Może Pan starać się o zwrot tylko nadpłaconego podatku, a nie o całkowity zwrot - jeśli okaże się, że dochody w ciągu roku podatkowego były mniejsze niż zakładane na potrzeby ustalania zaliczek na podatek, a zwłaszcza niższe niż kwota wolna od podatku (personal allowance).

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.