Powrót

Atrakcyjne stypendia dla doktorantów od NCN i NAWA

Stypendium dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego – to podstawowe założenia nowego konkursu Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Atrakcyjne stypendia dla doktorantów od NCN i NAWA”, 12.09.2019