Powrót

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-06-12

Cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa oraz złożyć dokument stwierdzający, że - zgodnie z właściwym prawem - może je zawrzeć.

Więcej szczegółowych informacji na temat ślubu cywilnego w Polsce znajduje się na stronie obywatel.gov.pl.

Jeżeli chcesz zawrzeć ślub wyznaniowy, wywołujący skutki w prawie polskim (tzw. kościelny albo konkordatowy) szczegółowe informacje znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku –Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji