Powrót

Konto w zagranicznym funduszu inwestycyjnym

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-02-04

Konto w zagranicznym funduszu inwestycyjnym

W Polsce nie ma żadnych przeszkód w nabywaniu jednostek uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny, który działa w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju bądź Liechtensteinie, może prowadzić swoją działalność również na terenie Polski. Oznacza to, że możemy swobodnie nabywać jednostki uczestnictwa takiego funduszu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem:

  • wyspecjalizowanych spółek,
  • towarzystw,
  • domów maklerskich,
  • innych podmiotów posiadających zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na tego typu działalność.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów