Co zrobić w razie utraty lub kradzieży paszportu za granicą?

Co zrobić w razie utraty lub kradzieży paszportu za granicą?

Osoba, która utraciła paszport lub której paszport został zniszczony, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument, lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu. Oznacza to, że w razie utraty lub zniszczenia dokumentu w czasie pobytu za granicą należy zawiadomić o tym fakcie konsulat RP. Dane kontaktowe polskich placówek konsularnych dostępne są w bazie teleadresowej Ministerstwa Dyplomacji.

Z dniem zgłoszenia utraty lub zniszczenia paszportu traci on ważność.

Jeśli dokument zostanie później odnaleziony, należy go zwrócić organowi paszportowemu. Mamy obowiązek zwrócić taki paszport niezależnie od tego, czy posiadamy już nowy dokument czy nie zdążyliśmy jeszcze o niego wystąpić.

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.