Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

PUP Pruszków - Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na działalność gospodarczą

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na...

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”

Polski Związek Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywny Absolwent". Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

PUP Przasnysz - Konferencja w ramach Europejskich Dni Pracodawców

Powiat Przasnyski, Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu oraz Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze" zapraszają na konferencję w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2019", która odbędzie się 23...

PUP Przasnysz - Dofinansowanie kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 28 – 31.10.2019 r.

PUP Pruszków - Możliwość odbycia stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że poszukuje dwóch osób zainteresowanych odbyciem stażu na stanowisku Referent. Warunkiem skierowania na staż jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

PUP Ostrołęka - Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż posiada wolne środki na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, które ma szansę uzyskać 6 osób bezrobotnych.

PUP Płońsk - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 14.10.2019 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia w ramach projektu pn....

PUP Piaseczno - Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie z partnerami rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zaprasza na konferencję pn. „Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie z partnerami rynku pracy", która odbędzie się w dniu 22.10.2019 r.

PUP Piaseczno - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy KFS.

PUP Piaseczno - Nabór uzupełniający wniosków na wyposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 16.10.2019 r. do dnia 18.10.2019 r. do godziny 15:00 będą przyjmowane wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Europejskie Dni Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Pracodawców, które odbędą się w dniach 14 – 25 października 2019 roku.

PUP Ostrów Mazowiecka - Europejskie Dni Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w branżowych targach pracy, odbywających się w ramach Europejskich Dni Pracodawców w dniu 22 października 2019 r. w godz. 10:00 -...

PUP Ostrów Mazowiecka - Ostrowskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

Starosta Ostrowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają pracodawców, przedsiębiorców, instytucje oraz osoby poszukujące zatrudnienia na Ostrowskie Targi Pracy i...

PUP Mława - Zaproszenie na seminarium

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie”, które odbędzie się 23 października...

PUP Mława - Nabór na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Operator/Programista CNC" oraz „Instalator...

PUP Mińsk Mazowiecki - Zaproszenie do udziału w seminarium

Powiatowy Urząd Pracy oraz Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na cykl dwóch bezpłatnych seminariów informacyjnych w Mińsku Mazowieckim. Seminaria są adresowane do doradców...

PUP Mińsk Mazowiecki - Nabór wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że do dnia 18.10.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

PUP Mińsk Mazowiecki - Zaproszenie na konferencję

Starosta Miński oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim zapraszają pracodawców, przedstawicieli szkół powiatu mińskiego oraz samorządowców na konferencję pt. " Pracodawca,...

PUP Łosice - Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizacji projektu pt....

PUP Łosice - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach realizacji projektu...