Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

PUP Włodawa - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych...

PUP Tomaszów Lubelski - Nabory wniosków o zorganizowanie form wsparcia dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że od dnia 20.05.2020 r. ogłosił nabory wniosków o zorganizowanie form wsparcia w ramach środków finansowych przyznanych na aktywizację...

PUP Tomaszów Lubelski - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że od dnia 28 maja 2020 r. wznawia nabory wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń...

PUP Tomaszów Lubelski - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że
od dnia 28 maja 2020 r. wznawia nabory wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku...

PUP Tomaszów Lubelski - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

PUP w Tomaszowie Lubelskim od dnia 29 maja 2020 r. wznowił nabory wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o które ubiegać się mogą...

PUP Świdnik - Możliwość osobistego załatwienia spraw

Urząd informuje, że od dnia 25 maja 2020 przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych będzie możliwość osobistego załatwienia spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku.

15 Jubileuszowa Edycja Kampanii Społecznej "Lodołamacze 2020"

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe statuetki dla...

PUP Świdnik - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłosił od dnia 27 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy...

PUP Świdnik - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłosił od dnia 27 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na...

PUP Świdnik - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłosił od dnia 27 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na...