Treść z Zawartość powroty-regiony-świętokrzyskie .

PUP Kamienna Góra - Seminarium dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze, w ramach współpracy transgranicznej Partnerstwa EURES TriRegio informuje, iż czescy partnerzy organizują seminarium dla pracodawców.

Materiał informacyjny na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu...

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zaprasza chętnych do zdobywania wykształcenia i praktyki, z późniejszą gwarancją zatrudnienia w jednostkach służby więziennej.

PARP - Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji to druga edycja autorskiego programu szkoleniowo-doradczego kierowanego do kadry zarządzającej firm. Oferuje komponent szkoleniowy w postaci cyklicznych zjazdów...

System SOW - możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu...

300 mln zł na promocję firm na rynkach zagranicznych. PARP ogłasza konkurs „Go to Brand”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza 6. edycję konkursu „Go to Brand”, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Program adresowany jest do...

PUP Skarżysko-Kamienna - Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zaprasza na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, które będzie realizowane w okresie od 9.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

MUP Kielce - Kwoty wsparcia poszczególnych form aktywnych rynku pracy na rok 2020

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje o kwotach na poszczególne formy wsparcia rynku pracy w roku 2020 na podstawie zasad celowości, gospodarności, racjonalności, transparentności wydawania...

MUP Kielce - Okresy zatrudnienia skierowanych bezrobotnych po zakończonych okresach wsparcia

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje pracodawców o okresach zatrudnienia skierowanych bezrobotnych po zakończonych okresach wsparcia na rok 2020.

PUP Kazimierza Wielka - Wykaz grupowych informacji zawodowych w I kwartale 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej przedstawił wykaz grupowych informacji zawodowych przypadających w I kwartale 2020 roku.

PUP Jędrzejów - Wykaz grupowych informacji i porad zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie przedstawił wykaz grupowych informacji i porad zawodowych przypadających na I kwartał 2020 r.

Barometr zawodów na 2020 rok

„Barometr zawodów" to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. „Barometr" jest efektem prac ekspertów: pracowników powiatowych...

WERBEO - portal ogłoszeniowy poświęcony aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

W imieniu Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową WERBEO. Jej głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością,...

Pracodawco, zgłoś ofertę pracy do CBOP!

Pracodawco, potrzebujesz pracowników? Zgłoś ofertę pracy do Centralnej Bazy Ofert Pracy. Oferta jest bezpłatna.

Żłobek dla przyszłych innowatorów

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w partnerstwie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w projekcie przedsiębiorców, którzy chcą postawić pierwsze kroki...

PARP - Pożyczka na rozwój

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą i chcesz sfinansować rozwój swojej firmy, zgłoś się po „Pożyczkę na rozwój”. Możesz wnioskować o pożyczkę w wysokości do 500 tys. zł na inwestycje m.in....

Portal ułatwiający znalezienie pracy osobom z niepełnosprawnościami

Portal www.poltalento.pl to narzędzie ułatwiające znalezienie pracy osobom z niepełnosprawnościami, pośredniczące w procesie zatrudnienia i rekrutacji. Na portalu dostępne są aktualne oferty pracy,...

Program PFRON pn. "Powrót do zdrowia - powrót do pracy"

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich...

100 mln euro na rozwój przedsiębiorczości i innowacje

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to nowy program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego budżet to 100 mln euro, z których...

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020, jak również na temat priorytetów wydatkowania rezerwy Krajowego...