Treść z Zawartość powroty-regiony-śląskie .

Kalendarz Targów Pracy

Interaktywny kalendarz targów pracy to ułatwienie dla osób bezrobotnych w znalezieniu zatrudnienia, zaś osobom tuż po studiach - start na rynku pracy. Jest to świetna okazja do rozeznania się w...

Projekt pn. "Biznes w Kobiecych Rękach"

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet po raz szósty zaprasza do udziału w programie akceleracyjnym pn."Biznes w Kobiecych Rękach". Rekrutacja trwa do 8 września.

Konkurs Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stolem

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby. Wnioski można składać w terminie do 19 września 2019 r.

PUP Będzin - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną (szkolenie indywidualne) wraz z deklaracją zatrudnienia...

PUP Chorzów - Nabór wniosków na kształcenie pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Nabór dotyczy...

PUP Chorzów - Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

PUP Chorzów - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby bezrobotne do 30. roku życia do skorzystania z przyznania bonu na zasiedlenie.

PUP Cieszyn - ABC Przedsiębiorczości w pigułce

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień warsztatów, który przypada na dzień 26 września 2019 r.

PUP Cieszyn - Nabór wniosków na kształcenie ustawiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...

PUP Gliwice - Tydzień Przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza do udziału w seminariach i spotkaniach z ekspertami w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy w dniach od 23 do 27 września 2019 r.

PUP Gliwice - Katalizator "Szansa- Rozwój-Niezależność"

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie pn. Katalizator "Szansa- Rozwój-Niezależność", adresowanym do osób niepełnosprawnych, które otrzymają wsparcie w postaci...

PUP Kłobuck - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

PUP Mikołów - Nabór do Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na Stanowisko stażysty...

PUP Myszków - Wznowienie naboru wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ogłasza w dniach 6.09.2019 r. - 20.09.2019 r. wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Piekary Śląskie - Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

PUP Racibórz - Tydzień Przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zaprasza na indywidualne porady eksperta ZUS, który będzie do dyspozycji zainteresowanych w dniu 24 września 2019 r.

PUP Rybnik - Bezpłatny kurs spawania

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w ramach projektu pn. „Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy" prowadzi rekrutację na kurs spawania metodą MAG-135 z egzaminem...

PUP Siemianowice Śląskie - Nabór do Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowiska Strażnika miejskiego - aplikanta do Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Dostępnych jest 8 etatów.

PUP Sosnowiec - Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu przypomina o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu...

PUP Świętochłowice - Targi pracy

Centrum Integracji Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają Mieszkańców Świętochłowic, pracodawców i inne osoby zainteresowane do udziału w Targach Pracy, które odbędą się 26 września 2019...