Treść z Zawartość powroty-regiony-wielkopolskie .

Europejskie Dni Pracodawców 2019

W dniach 14-18 października 2019 r. Publiczne Służby Zatrudnienia w Unii Europejskiej organizują Europejskie Dni Pracodawców (EDP).

PUP Ostrów Wielkopolski - Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 25.09.2019 r. do wyczerpania limitu środków na zadaniu prowadzić będzie otwarty nabór wniosków o zorganizowanie staży trwających...

PUP Ostrów Wielkopolski - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia...

PUP Ostrów Wielkopolski - Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Program adresowany jest dla osób, które ukończyły...

PUP Złotów - Europejskie dni pracodawców 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zaprasza na spotkania informacyjne w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, które odbędą się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w...

PUP Oborniki - Aktywizacja dla osób niepełnosprawnych

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" to projekt systemowy o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu...

PUP Oborniki - Projekt pn. "Od bierności do aktywności"

Projekt pn. "Od bierności do aktywności" jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych. Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczno - zawodowa 72 osób (38 kobiet, 34...

PUP Kępno - Terminy porad grupowych i spotkań informacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie informuje o planowanych terminach porad grupowych i spotkań informacyjnych w IV kwartale 2019 r.

PUP Chodzież - Harmonogram porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przedstawił harmonogram porad grupowych na IV kwartał 2019 r.

Kalendarz Targów Pracy

Interaktywny kalendarz targów pracy to ułatwienie dla osób bezrobotnych w znalezieniu zatrudnienia, zaś osobom tuż po studiach - start na rynku pracy. Jest to świetna okazja do rozeznania się w...

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Ostrów Wielkopolski - Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 14.06.2019r. do wyczerpania środków, otwarty nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przyjmuje wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w...

PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.