Treść z Zawartość powroty-regiony-warmińsko-mazurskie .

PUP Lidzbark Warmiński - Szkolenie „Operator wózka jezdniowego"

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje o przewidzianym do realizacji szkoleniu pn. „Operator wózka jezdniowego z elementami obsługi komputera i programów do fakturowania”.

PUP Olkusz - Przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Straż Graniczna prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych...

PUP Lidzbark Warmiński - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym od dnia 5 sierpnia 2019 r. o przyznanie: refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby...

PUP Szczytno - Bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie informuje, że Polska Agencja Przedsiębiorczości (PARP) oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt Early Warning Europe skierowany do przedsiębiorców i firm...

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Giżycko - Nabór wniosków o organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza otwarty nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (IV)".

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

MUP Olsztyn - Program specjalny pn. „Kierunek Praca”

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Kierunek Praca".

MUP Olsztyn - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.