Treść z Zawartość powroty-regiony-pomorskie .

Kalendarz Targów Pracy

Interaktywny kalendarz targów pracy to ułatwienie dla osób bezrobotnych w znalezieniu zatrudnienia, zaś osobom tuż po studiach - start na rynku pracy. Jest to świetna okazja do rozeznania się w...

WUP Gdańsk - Kreatywnie, aktywnie, z pasją 50+

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza na spotkanie warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego, rozwoju osobistego oraz promowania zdrowego stylu życia organizowanego pod hasłem „Aktywni z...

WUP Gdańsk - Bezpłatne szkolenie dla agencji zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli agencji zatrudnienia na drugie z cyklu szkoleń: „Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy – legalne...

PUP Bytów - Targi pracy w Tallinie

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza pracodawców do wzięcia udziału w targach pracy w Tallinie. Organizowane wydarzenie ma pomóc obywatelom Estonii w znalezieniu zatrudnienia na terytorium...

PUP Bytów - Harmonogram porad grupowych i informacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie przedstawia harmonogram porad grupowych i informacji zawodowej, które zostaną zorganizowane w IV kwartale 2019 r. w filii w Miastku.

PUP Bytów - Refundacja stanowisk/a pracy dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza pracodawców zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych osób bezrobotnych/poszukujących pracy (niepozostających w zatrudnieniu)...

PUP Bytów - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk/a pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk/a pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

PUP Bytów - Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza niepełnosprawne osoby bezrobotne/poszukujące pracy (niepozostające w zatrudnieniu) do składania wniosków w ramach środków PFRON.

PUP Bytów - Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

PUP Sztum - Mobilne Punkty Informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu zaprasza do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w ramach prowadzonych działań...

PUP Sztum - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu ogłasza I nabór wniosków o przyznanie refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanego w ramach Rezerwy Ministra.

PUP Gdynia - Bezpłatne zajęcia z doradcą zawodowym

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach warsztatowych.

PUP Kartuzy - Porada grupowa pn. „Uczmy się całe życie!"

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach zaprasza osoby bezrobotne na zajęcia w ramach kampanii Dni uczenia się dorosłych pn. „Uczmy się całe życie!".

PUP Kościerzyna - Dofinansowanie z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ogłasza przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu szkoleniowego aż do...

PUP Kościerzyna - Zmiany w naborze wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje przedsiębiorców/pracodawców o zmianach w naborze wniosków o organizację stażu.

PUP Kościerzyna - Zmiany w naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje przedsiębiorców/pracodawców o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

PUP Kościerzyna - Spotkanie dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, Kaszubski Związek Pracodawców oraz Burmistrz Miasta Kościerzyna zapraszają na spotkanie dla przedsiębiorców, którego tematem przewodnim będą "Mediacje w...

PUP Kościerzyna - Wykaz porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie przedstawił harmonogram porad grupowych zaplanowanych na IV kwartał 2019 r.

Projekt pn. "Biznes w Kobiecych Rękach"

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet po raz szósty zaprasza do udziału w programie akceleracyjnym pn."Biznes w Kobiecych Rękach". Rekrutacja trwa do 8 września.

Konkurs Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stolem

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby. Wnioski można składać w terminie do 19 września 2019 r.