Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

15 Jubileuszowa Edycja Kampanii Społecznej "Lodołamacze 2020"

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe statuetki dla...

WUP Białystok - Badanie poświęcone migrantom powracającym z Wielkiej Brytanii

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zachęca osoby, które powróciły z Wielkiej Brytanii do wypełnienia ankiety i wzięcia udziału w badaniu. Ma ono na celu zrozumienie wyzwań, z którymi mierzą się...

Tymczasowy profil zaufany

Od 23.04.2020r. można założyć całkowicie online i bez konta internetowego w banku tymczasowy - ważny 3 miesiące - profil zaufany do załatwiania spraw w urzędzie przez internet - poinformował...

Wyjaśnienia dot. spółek cywilnych i spółek prawa handlowego w zw. z art. 15 zzb i 15 zzd ustawy antykryzysowej

Istotna informacja dla spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, które starają się o wsparcie w postaci dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń oraz pożyczki na mikroprzedsiębiorców z...

Poradnik - Jak się zarejestrować przy użyciu profila zaufanego

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej umieścił poradnik dla osób chcących dokonać rejestracji w urzędzie pracy przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Poradnik - Jak założyć profil zaufany ePUAP

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej umieścił poradnik dla osób chcących założyć swój profil zaufany ePUAP.

Projekt "Work & Life Balance Hub"

Trwa rekrutacja do ogólnopolskiego projektu: "Work & Life Balance Hub". Oferta jest skierowana do firm zatrudniających 10 – 49 osób na podstawie umowy o pracę z branż: usługowej, handlowej,...

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie'" jest formą wsparcia, mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie...

Trwa rekrutacja do ogólnopolskiego projektu „Work & Life Balance Hub"

Oferta jest skierowana do firm zatrudniających 10 – 49 osób na podstawie umowy o pracę z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej, budowlanej.

Materiał informacyjny na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu...

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zaprasza chętnych do zdobywania wykształcenia i praktyki, z późniejszą gwarancją zatrudnienia w jednostkach służby więziennej.

System SOW - możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu...

Barometr zawodów na 2020 rok

„Barometr zawodów" to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. „Barometr" jest efektem prac ekspertów: pracowników powiatowych...

WERBEO - portal ogłoszeniowy poświęcony aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

W imieniu Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową WERBEO. Jej głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością,...

Pracodawco, zgłoś ofertę pracy do CBOP!

Pracodawco, potrzebujesz pracowników? Zgłoś ofertę pracy do Centralnej Bazy Ofert Pracy. Oferta jest bezpłatna.

Żłobek dla przyszłych innowatorów

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w partnerstwie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w projekcie przedsiębiorców, którzy chcą postawić pierwsze kroki...

PARP - Pożyczka na rozwój

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą i chcesz sfinansować rozwój swojej firmy, zgłoś się po „Pożyczkę na rozwój”. Możesz wnioskować o pożyczkę w wysokości do 500 tys. zł na inwestycje m.in....

Portal ułatwiający znalezienie pracy osobom z niepełnosprawnościami

Portal www.poltalento.pl to narzędzie ułatwiające znalezienie pracy osobom z niepełnosprawnościami, pośredniczące w procesie zatrudnienia i rekrutacji. Na portalu dostępne są aktualne oferty pracy,...

Program PFRON pn. "Powrót do zdrowia - powrót do pracy"

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich...

WUP Białystok - Dofinansowanie projektów na rok 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przedstawił harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach RPOWP na lata 2014-2020.