Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

Kalendarz Targów Pracy

Interaktywny kalendarz targów pracy to ułatwienie dla osób bezrobotnych w znalezieniu zatrudnienia, zaś osobom tuż po studiach - start na rynku pracy. Jest to świetna okazja do rozeznania się w...

WUP Białystok - Coaching przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie pn. "Coaching przedsiębiorczości", w ramach którego odbędzie się seria spotkań przypadających na wrzesień i październik.

PUP Augustów - Praca na stanowisku Aplikanta kuratorskiego

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informują o konkursie na stanowisko Aplikanta kuratorskiego.

PUP Łapy - Grupowe porady zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w grupowych poradach zawodowych, które odbędą się w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Łapach.

WUP Białystok - Konkurs pn. „Organizacja ucząca się 2019"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka organizują V edycję konkursu pn. „Organizacja ucząca się 2019", skierowanego do pracodawców z województwa podlaskiego inwestujących w...

Projekt pn. "Biznes w Kobiecych Rękach"

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet po raz szósty zaprasza do udziału w programie akceleracyjnym pn."Biznes w Kobiecych Rękach". Rekrutacja trwa do 8 września.

Konkurs Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stolem

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby. Wnioski można składać w terminie do 19 września 2019 r.

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Siemiatycze zaprasza na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO

W dniach 24-27 września 2019 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, będące drugim co do wielkości spotkaniem wystawienniczym branży transportu szynowego w Europie.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Suwałki - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 24-26.06.2019 r. przyjmuje wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS.

PUP Suwałki - Aktywny samorząd 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach będzie realizował w 2019 roku program pilotażowy „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PUP Białystok - Dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2019 dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych będą się odbywały w ostatnie wtorki miesiąca w godz. od 15:30 do 16:30...

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie...