Treść z Zawartość powroty-regiony-małopolskie .

PUP Wieliczka - Nabór ofert na szkolenie pn. „Obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV"

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, do składania ofert na...

PUP Wadowice - Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza V nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

PUP Tarnów - Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zaprasza do udziału w wydarzeniach w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracodawcy w dniach 21.10 - 27.10.2019 roku, pn. „Małopolski Pociąg do Kariery".

PUP Tarnów - Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że w dniach od 21.10.2019 r. do 25.10.2019 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na...

PUP Tarnów - Możliwość skorzystania ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019. Spotkanie odbędzie się dnia...

PUP Sucha Beskidzka - Europejskie Dni Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej zaprasza do udziału w wydarzeniach związanych z Europejskimi Dniami Pracodawców, które odbędą się w dniach 14-18 października 2019 r.

PUP Proszowice - Szkolenia osób pracujących

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących. Projekt ten będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25...

PUP Proszowice - Dotacja dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje o możliwości otrzymania przez osoby do 30. roku życia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 22 000 zł.

PUP Oświęcim - Seminarium „Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP"

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu serdecznie zaprasza pracodawców do udziału w organizowanym w ramach Europejskich Dni Pracodawców seminarium „Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP" które...

SUP Nowy Sącz - Europejskie Dni Pracodawców

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu zaprasza do udziału w obchodach Europejskich Dniach Pracodawców (EDP), które odbędą się w dniach 14-25 października 2019 roku.

SUP Nowy Sącz - Informacja o wolnych środkach finansowych

Sądecki Urząd Pracy informuje, iż posiada wolne środki finansowe na realizację programu staże w ramach realizowanego projektu EFS skierowanego dla osób powyżej 30. roku życia oraz środki na...

PUP Myślenice - Harmonogram spotkań i warsztatów

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach przedstawił harmonogram spotkań i warsztatów organizowanych w zamiejscowym Centrum Aktywizacji Zawodowej, przypadających na IV kwartał 2019 roku.

PUP Myślenice - Dni Otwarte w ramach Europejskich Dni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu myślenickiego na Dni Otwarte organizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy.

Rekrutacja do VIII edycji "Gotuj po hiszpańsku"

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni prowadzi VIII nabór do projektu „Gotuj po hiszpańsku II” w ramach Funduszu Europejskiego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35...

GUP Kraków - Europejskie Dni Pracodawców

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w wydarzeniach związanych z Europejskimi Dniami Pracodawców, które odbędą się w dniach od 14 do 25 października 2019 r.

Festiwal Pracy JOBICON

Festiwal Pracy JOBICON to wydarzenie stworzone z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcą połączyć praktyczne poszukiwania pracy z rozwojem osobistym. Festiwal odbędzie się 17 października w...

PUP Gorlice - Podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż posiada środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone dla 1 osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna ...

PUP Gorlice - Grupowe porady zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza do udziału w grupowych poradach zawodowych, zaplanowanych na miesiąc październik 2019 roku.

PUP Gorlice - Grupowe informacje zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza do udziału w grupowych informacjach zawodowych zaplanowanych na miesiąc październik 2019 roku.

PUP Gorlice - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...