Treść z Zawartość powroty-regiony-małopolskie .

PUP Brzesko - Terminarz naborów wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku przedstawia aktualizację terminarza naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie, staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Brzesko - Nabór wniosków o organizację stażu dla osób poszukujących pracy niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż istnieje możliwość sfinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) organizacji stażu dla 2 osób...

PUP Brzesko - Projekt wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zaprasza pracodawców do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w...

PUP Bochnia - Ogłoszenie o szkoleniu

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości podjęcia przez osoby bezrobotne szkolenia o kierunku:„Obsługa i Eksploatacja Urządzeń Elektroenergetycznych do 1 KV".

PUP Bochnia - Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w...

PUP Dąbrowa Tarnowska - Nabór na stanowisko Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie informuje o naborze na wolne stanowisko urzędnicze : Główny księgowy.

PUP Olkusz - Poszukiwany Informatyk

Powiatowy Urząd Pracy informuje o naborze na stanowisko starszego inspektora ds.informatyki w Referacie Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

PUP Olkusz - Przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Straż Graniczna prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych...

PUP Chrzanów - Sukces po pięćdziesiątce

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zaprasza osoby niepracujące w wieku 50+. Doradcy klienta informować będą, jak poruszać się po rynku pracy w nowych realiach i jak uzyskać wsparcie w zatrudnieniu.

PUP Gorlice - Nabór na bezpłatne szkolenie zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Kurs obsługi wózków...

PUP dla Powiatu Nowosądeckiego - Bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty pn. „Kierunek Kariera" i „Kierunek Kariera Zawodowa" umożliwiające uzyskanie...

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Bochnia - Organizacja miejsc na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ogłasza nabór wniosków na organizację miejsc odbywania stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)".

GUP Kraków - Dotacje dla osób 30+ będących w szczególnej sytuacji

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na...

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

UP Powiatu Krakowskiego - Warsztaty z przedsiębiorczości

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza osoby bezrobotne na warsztaty z przedsiębiorczości.

UP Powiatu Krakowskiego - Warsztaty w ramach cyklu spotkań pn. Dzień pracodawcy

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza zainteresowanych mieszkańców powiatu, przedsiębiorców, pracodawców, osoby poszukujące zatrudnienia na warsztaty.