Treść z Zawartość powroty-regiony-lubelskie .

PUP Chełm - Rejestracja w urzędzie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje, iż do odwołania rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie możliwa tylko drogą elektroniczną.

PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 29.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych...

PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 30.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej...

PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 30.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych...

PUP Biała Podlaska - Zarządzenie Dyrektora

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje o zarządzeniu Dyrektora z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów...

PUP Włodawa - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej".

PUP Włodawa - Obsługa klientów

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zgłasza się z prośbą o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum, stosując i zachowując ogólnie przyjęte środki
bezpieczeństwa i ochrony osobistej.