Treść z Zawartość powroty-regiony-lubelskie .

Europejskie Dni Pracodawców 2019

W dniach 14-18 października 2019 r. Publiczne Służby Zatrudnienia w Unii Europejskiej organizują Europejskie Dni Pracodawców (EDP).

PUP Zamość - Akademickie Targo Pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu oraz Centrum Edukacji i...

PUP Włodawa - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że posiada wolne środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP Radzyń Podlaski - Europejskie Dni Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2019 organizuje konferencję inauguracyjną pn. "Partnerstwo lokalne na rzecz współpracy i komunikacji międzypokoleniowej na...

PUP Parczew - Wykaz porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie zaprasza do udziału w poradach grupowych w IV kwartale 2019 r.

PUP Opole Lubelskie - Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu opolskiego, do składania wniosków o...

PUP Łęczna - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami projektu limit środków w kwocie 20 000,00 zł...

PUP Łęczna - Zaproszenie do składania ofert na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert szkoleniowych na realizację szkolenia grupowego.

PUP Łęczna - Szkolenia indywidualne oraz bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, iż posiada środki finansowe na realizację szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych.W okresie odbywania szkolenia, uczestnikowi przysługuje...

PUP Kraśnik - Szkolenia dla osób bezrobotnych do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje że posiada środki finansowe na realizację bonów szkoleniowych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia. Osoby bezrobotne mogą wziąć udział w dowolnym,...

PUP Krasnystaw - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie zaprasza do składania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Refundacja dotyczy osób bezrobotnych w wieku do...

PUP Chełm - Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o możliwości finansowania kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i dofinansowania dla osób poszukujących pracy w wieku 45+.

WUP Lublin - Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa to konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Głównym celem konkursu to...

Kalendarz Targów Pracy

Interaktywny kalendarz targów pracy to ułatwienie dla osób bezrobotnych w znalezieniu zatrudnienia, zaś osobom tuż po studiach - start na rynku pracy. Jest to świetna okazja do rozeznania się w...

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Chełm - Nabór do służby przygotowawczej

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.

PUP Kraśnik - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących kursy i studia podyplomowe...

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Zamość - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.