Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

SFAL Wałbrzych - Projekt pn. „Poprawić los”

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu...

SFAL Wałbrzych - Projekt „Horyzont nowego startu”

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu...

PUP Kłodzko - Spotkanie informacyjne dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, iż w marcu br. ruszy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem w...

PUP Kamienna Góra - Nabór wniosków na środki z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór trwa w terminie od 19.02.2020 r. (od godz. 7:30) do 21.02.2020 r....

PUP Kamienna Góra - Spotkanie dla osób planujących złożenie wniosku o dotację

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza na spotkanie osoby bezrobotne, które planują złożyć wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Kamienna Góra - Doposażenie stanowiska pracy dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie w wieku do 30....

PUP Kamienna Góra - Doposażenie stanowiska pracy dla osób po 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie w wieku powyżej...

PUP Kamienna Góra - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla osób po 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby bezrobotne w wieku powyżej 30. roku życia do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Kamienna Góra - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia ( tj. ukończyły 18. rok życia a nie ukończyły 30. roku życia), które nie uczestniczą w kształceniu (w...

PUP Kamienna Góra - Seminarium dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze, w ramach współpracy transgranicznej Partnerstwa EURES TriRegio informuje, iż czescy partnerzy organizują seminarium dla pracodawców.

Polsko - Niemiecki Dzień Doradczy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o wydarzeniu, jakim jest Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy, który wyznaczony jest na dzień 19.02.2020 r.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób od 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób od 30 roku życia. Nabór trwa do 21 lutego 2020 r.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób poniżej 30 roku życia.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób powyżej 30 roku życia.

PUP Jelenia Góra - Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 17.02.2020 r. – 28.02.2020 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu...

PUP Jelenia Góra - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 17.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

PUP Jelenia Góra - Szkolenia indywidualne osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 17.02.2020 r. prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne osób bezrobotnych.

PUP Jelenia Góra - Szkolenie indywidualne dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne (osoby poniżej 30. roku życia).

PUP Jelenia Góra - Nabór na szkolenia grupowe w 2020 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze na szkolenia grupowe w 2020 roku.

PUP Jelenia Góra - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o bon na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia.