Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną PO WER

Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (V)".

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną RPO

Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku realizuje projekt pt.„Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych z powiatu ząbkowickiego, zwłaszcza...

PUP Wałbrzych - Wykaz grupowych porad zawodowych w II kwartale 2020 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o wykazie grupowych porad zawodowych realizowanych w drugim kwartale 2020 r. przez Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

PUP Ząbkowice Śląskie - Wsparcie przy zatrudnieniu dla osób zagrożonych lub wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Arte" realizują projekt ukierunkowany na...

PUP Ząbkowice Śląskie - Praca dla głównego księgowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. H. Cegielskiego w Ziębicach ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy.

PUP Ząbkowice Śląskie - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z agencją pracy Adecco Sp. z o.o. rekrutującą dla...

PUP Wołów - Nabór wniosków dla osób do 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje o trwającym naborze wniosków na staże, szkolenia, prace interwencyjne oraz bon na zasiedlenie dla osób do 29. roku życia.

PUP Wołów - Nabór wniosków dla osób powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje o trwającym naborze wniosków na staże, szkolenia oraz prace interwencyjne dla osób powyżej 30. roku życia.

PUP Wołów - Wolne miejsca stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje o wolnych miejscach stażowych dla osób bezrobotnych.

PUP Wałbrzych - Nabór wniosków na szkolenia w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 2.03.2020 r. rozpocznie nabór wniosków osób bezrobotnych na szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe i egzaminy.

SFAL Wałbrzych - Projekt „Horyzont nowego startu”

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu...

Projekt "Zacznij od zaraz - Nowa szansa na aktywność"

Fundacja Razem w Wałbrzychu informuje o projekcie "Zacznij od zaraz - Nowa szansa na aktywność" przeznaczonego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub...

PUP Wałbrzych - Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze do szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, który rozpoczął się 25 lutego 2020 r.

PUP Wałbrzych - Informacja o projekcie "Działanie przepisem na zmianę"

Centrum Języków obcych informuje o realizacji projektu „Działanie przepisem na zmianę" przeznaczonego dla osób od 30. roku życia, zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego w subregionie...

PUP Trzebnica - Wolne miejsca stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje o wolnych miejscach stażowych.

PUP Trzebnica - Nabór wniosków na bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy ogłosił nabór wniosków o bon na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje o naborze do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

PUP Trzebnica - Spotkanie informacyjne dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zaprasza pracodawców z powiatu trzebnickiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 4 marca 2020 r. o godz. 10:00

PUP Świdnica - Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok...

Konkurs na stanowisko Specjalista psycholog w Sądzie Okręgowym w Świdnicy

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty psychologa w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Świdnicy.