PUP Chrzanów - Projekty realizowane w urzędzie

Urząd pracy przypomina, o realizowanych projektach, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i programach rynku pracy.

Pomoc w utworzeniu i prowadzeniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Trwa rekrutacja uczestników do realizowanego projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad...

Projekt "POWER_UP - zdobądź moc na rynku pracy!"

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powstał projekt Fundacji Sustinae pn. „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy!"

PUP Dąbrowa Tarnowska - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

PUP Dąbrowa Tarnowska - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na...

PUP Chrzanów - Pożyczka dla organizacji pozarządowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji...

PUP Chrzanów - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej.

PUP Chrzanów - Skorzystaj z poradnictwa zawodowego

Skorzystaj z poradnictwa zawodowego, konsultacji telefonicznych udziela doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

PUP Chrzanów - Harmonogram zajęć grupowych na III kwartał

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie przedstawił harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego na III kwartał 2020 roku.

PUP Chrzanów - Dodatek solidarnościowy

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom...

PUP Chrzanów - Ważny komunikat dla klientów urzędu

Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego PUP w Chrzanowie zachęca do korzystania z usług elektronicznych, za pomocą których sprawy rozpatrywane są w kolejności wpływu.