UP m.st. Warszawy - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Urząd Pracy m. st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m....

UP m.st. Warszawy - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia.

PUP Brzesko - Terminarz naborów wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku przedstawia aktualizację terminarza naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie, staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Brzesko - Nabór wniosków o organizację stażu dla osób poszukujących pracy niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż istnieje możliwość sfinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) organizacji stażu dla 2 osób...

PUP Brzesko - Projekt wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zaprasza pracodawców do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w...

PUP Nysa - Oferta specjalna dla seniorów

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza na spotkanie „Pakiet przydatnych informacji o rynku pracy”. W programie m.in.: omówienie możliwości rynku pracy, jak uzyskać zatrudnienie, w czym może Ci...

PUP Nysa - Dyżur specjalisty ds. pożyczek unijnych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Opolu informuje o organizacji dyżuru specjalisty ds. pożyczek unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 29 sierpnia 2019 roku w godzinach...

PUP Nysa - Rekrutacja dla firmy Intersnack

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację przez Agencję Pracy Interkadra dla firmy Intersnack, czołowego producenta słonych przekąsek na stanowiska Pracownik produkcji oraz Pracownik magazynu.

PUP Nysa - Rekrutacja do firmy Amazon

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację dla amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowego Amazon na stanowisko: Pracownik magazynowy.

PUP Bochnia - Ogłoszenie o szkoleniu

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości podjęcia przez osoby bezrobotne szkolenia o kierunku:„Obsługa i Eksploatacja Urządzeń Elektroenergetycznych do 1 KV".

PUP Bochnia - Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w...

PUP Dzierżoniów - Szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert szkoleniowych na szkolenie indywidualne dla osoby bezrobotnej, pn. „Szkolenie zaawansowane z zakresu...

PUP Krotoszyn - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 19.08.2019 roku do 30.08.2019 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

PUP Radomsko - Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze...

PUP Krotoszyn - Spotkanie z przedstawicielem firmy Haering Polska Sp. z o.o.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje o spotkaniu z przedstawicielem firmy Haering Polska Sp. z o.o., które odbędzie się dnia 4.09.2019 r.

PUP Krotoszyn - Wolne środki finansowe

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepełnosprawnych.

PUP Złotoryja - Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej

Prokuratur Okręgowy w Legnicy ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Złotoryi docelowo na stanowisko urzędnika-informatyka.

PUP Opoczno - Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od dnia 13.08.2019 roku ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

PUP Myślibórz - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Mysłowice - Wznowienie naboru wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 10...