PUP Ryki - V nabór na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje o kolejnym naborze wniosków z Funduszu Pracy na niskoprocentową pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców na rok 2020.

PUP Ryki - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ogłosił z dniem 23 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na...

PUP Ryki - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną...

PUP Radzyń Podlaski - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 28 maja 2020 r. Dyrektor PUP w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą...

PUP Radzyń Podlaski - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

W dniu 28 maja 2020 r. Dyrektor PUP w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne...

PUP Radzyń Podlaski - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

W dniu 28 maja 2020 r. Dyrektor PUP w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla...

PUP Puławy - Infiormacja o pracy urzędu

Bezpośrednia obsługa klientów od 25 maja 2020 r. będzie odbywała się w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że Powiatowy Urząd Pracy w Puławach pracuje jak dotychczas w ustalonych godzinach, tj. od...

PUP Parczew - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie, ogłosił od dnia 15.04.2020 do 9.06.2020 r. nabór wniosków na "Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców...

PUP Parczew - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie, ogłosił od dnia 15.04.2020 r. nabór wniosków dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń...

PUP Parczew - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie, ogłosił od dnia 28.05.2020 r. do dnia 11.06.2020 r. nabór wniosków o dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych...