PUP Kalisz - Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 21 stycznia 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu w miejscu pracy w ramach projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

PUP Jarocin - Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych do 30. r.ż. oraz dla osób bezrobotnych powyżej...

PUP Grodzisk Wielkopolski - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym dla osób bezrobotnych posiadających gwarancję zatrudnienia od przyszłego pracodawcy lub...

PUP Gostyń - Zapotrzebowanie na środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu przygotowuje się do szacunkowego zapotrzebowania na środki PFRON przeznaczonych na realizacje zadań instrumentów i usług rynku pracy przeznaczonych dla osób...

PUP Gostyń - Nabór wniosków na szkolenie grupowe dla osób po 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że ogłasza nabór wniosków na szkolenie grupowe pn. "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem i WJO z...

PUP Gostyń - Nabór wniosków na szkolenie dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że ogłasza nabór wniosków na szkolenie grupowe pn. "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem i WJO z...

PUP Gostyń - Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że z dniem 3.02.2020 r. rozpoczyna nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Funduszu Pracy.

PUP Gniezno - Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020 zgodnie z priorytetami wydatkowania określonymi przez Radę...

PUP Gniezno - Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach...

PUP Czarnków - Zaproszenie do składania propozycji szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania w terminie do 24 stycznia 2020 r., do godziny 9:00 propozycji kursu „Kreatywne strzyżenie damskie i koloryzacja" dla 1 osoby bezrobotnej...

PUP Chodzież - Nabór propozycji szkoleniowej na kurs kosmetyczny

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia w terminie do 21.01.2020 r. do godz. 10:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia...

System SOW - możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu...

PUP Chodzież - Zgłaszanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS

W związku z koniecznością oszacowania środków rezerwy potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)...

PUP Węgorzewo - Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, uczestniczy w podziale środków finansowych Państwowego...

PUP Węgorzewo - Informacja dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać z dostępu do różnych form...

PUP Szczytno - Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór na szkolenie pn. "Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy". Termin realizacji szkolenia uzależniony jest od wyników rekrutacji osób na szkolenie.

Płatne praktyki absolwenckie w administracji skarbowej w woj. warmińsko-mazurskim

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie poszukuje kandydatów do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, w Urzędach Skarbowych województwa...

PUP Szczytno - Formy wsparcia realizowane w 2020 roku

Po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy, dokonany został podział środków Funduszu Pracy na formy wsparcia osób bezrobotnych oraz osób pracujących w 2020 roku.

PUP Szczytno - Sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Szczytno - Harmonogram porad grupowych w I kwartale 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie przygotował harmonogram porad grupowych zaplanowanych na I kwartał 2020 roku.