Powrót

Żłobek dla przyszłych innowatorów

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w partnerstwie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w projekcie przedsiębiorców, którzy chcą postawić pierwsze kroki w działalności innowacyjnej.

W ramach projektu zostanie zagwarantowane wsparcie w postaci coachingu eksperckiego, a efektem udziału będzie diagnoza przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami do wdrożenia uzyskana od eksperta. W efekcie ok. 360 przedsiębiorstw ma trafić na ścieżkę innowacyjności.

Istotą projektu jest  przede wszystkim nawiązanie relacji przedsiębiorca – ekspert branżowy, który znając specyfikę dziedziny będzie w czasie trwania projektu wskazywać przedsiębiorcy ścieżkę postępowania, tak by w efekcie  nie tylko wybrać „kierunek" innowacji, ale i zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich.

Projekt Innovation Coach  realizowany jest w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i trwa do września 2020 roku. Jednocześnie prowadzony jest nabór na ekspertów oraz przedsiębiorców, ale co do zasady będzie on trwał do momentu wyczerpania limitu chętnych przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 13.12.2019 r.