UP Powiatu Krakowskiego - Warsztaty z przedsiębiorczości

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza osoby bezrobotne na warsztaty z przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, 13.06.2019