UP Gdańsk - Darmowe kursy w Sopockiej Szkole Wyższej

Sopocka Szkoła Wyższa zaprasza osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach z zakresu finansów, języków obcych czy zaawansowanej obsługi Excel-a.

Tematyka kursów:

  • Wykorzystanie programów ERP w finansach i księgowości (70 godz.)
  • Specjalistyczny język obcy – angielski i niemiecki (120 godz.)
  • Korespondencja biznesowa w języku angielskim (20 godz.)
  • MS Excel zaawansowany w finansach i rachunkowości w języku polskim i angielskim (60 godz.)
  • Global Business Services Qualifications (80 godz.)
  • Procesy i procedury w sektorze zaawansowanych usług biznesowych w zakresie finansowo-księgowym (60 godz.)
  • Podstawy rachunkowości (60 godz.)

Warunki uczestnictwa:

  • Znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1;
  • W przypadku kursu “Global Business Services Qualifications” znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • W przypadku kursu “Wykorzystanie programów ERP w finansach i księgowości”, wiedza z zakresu księgowości i finansów.

W kursach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy.

Źródło: Gdański Urząd Pracy, 8.04.2019 r.