Powrót

PUP Zamość - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

Termin składania wniosków: do wyczerpania środków.
 
Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru: 14 940 zł.
 
Miejsce składania wniosków: Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w godzinach urzędowania (pok. Nr 28)
 
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Szczegółowe inforormacje oraz wniosek znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 27.05.2019 r.