Powrót

PUP Zamość - Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czas trwania naboru: od 27 do 30 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru: 300 000,00 zł.
 
Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w godzinach pracy urzędu (pok. Nr 28).

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
b) podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Szczegółowe inforormacje oraz wniosek znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 27.05.2019 r.