Powrót

PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin naboru wniosków: od 13.02.2019 r. do 26.02.2019 r.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w formie papierowej w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni (pokój nr 13) lub w pokoju nr 16.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 19.02.2019 r.