Powrót

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przyjmuje wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim" (IV).

W związku z powyższym zapraszamy osoby w wieku powyżej 29. lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (z II profilem pomocy), należące do jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, pok. 10, tel. (61) 640-35-46.

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania/Dotacje.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 19.02.2019 r.