Powrót

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim" (IV).

W związku z powyższym zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, pok. 10, tel. (61) 640-35-46.

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania/Dotacje.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 19.02.2019 r.