PUP Szczecin - Nabór wniosków z PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, parter, stanowisko nr 13 lub na stronie internetowej.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie PUP, Szczecin, ul. Mickiewicza 39.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 42 54 958 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, parter, stanowisko nr 13.

Dodatkowe informacje o naborze i formularze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, 5.04.2019 r.