PUP Szczecin - Fundacja Tulipan zaprasza do punktu opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o możliwości wsparcia dla skazanych i byłych skazanych oraz ich rodzin.

 

Szczergółówe informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, 5.04.2019 r.