PUP Świdnica - Podnieś kwalifikacje i znajdź pracę!

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy posiada środki na finansowanie kosztów szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby zarejestrowane w tutejszym urzędzie, posiadające status osoby bezrobotnej i ustalony II profil pomocy.

Maksymalna kwota finansowania kosztów szkolenia:

  • dla osób bezrobotnych do 30. roku życia wynosi 4 200 zł (w tym koszt egzaminów zewnętrznych, badań lekarskich i psychologicznych, przejazdu na szkolenie i zakwaterowania);
  • dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia wynosi 4 000 zł (w tym koszt egzaminów zewnętrznych oraz zakwaterowania i wyżywienia). Koszty przejazdu na szkolenie oraz koszty badań lekarskich i psychologicznych finansowane są dodatkowo.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, 4.02.2019 r.