PUP Rybnik - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych powracających z zagranicy. Kwota pozyskanych środków z rezerwy na ten program wynosi: 200 tys. zł.

Szczegółowe informacje:  
Dział ds. Instrumentów Rynku Pracy,
pok. 106, tel. 32 422 60 95, wew. 210.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, 9.04.2019 r.