Powrót

Barometr zawodów na 2020 rok

„Barometr zawodów" to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. „Barometr" jest efektem prac ekspertów: pracowników powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy i jest przeprowadzany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy panelu oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

„Barometr" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudnościze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Po raz pierwszy od początku realizacji badania na poziomie województwa nie wystąpił żaden zawód nadwyżkowy. Zapraszamy do korzystania z wyników badania oraz odwiedzenia portalu barometrzawodow.pl, gdzie można poznać zapotrzebowanie na zawody w poszczególnych powiatach.

Szczegółowe informacje na temat barometru znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, 7.01.2020 r.