PUP Przasnysz - Nabory wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje o aktualnych terminach naborów wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne, chcące uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, mogą składać wnioski w następujących terminach:
 • 4 - 5 marca 2019 r.
 • 1 - 2 kwietnia 2019 r.
 • 6 - 7 maja 2019 r.
 • 3 - 4 czerwca 2019 r.
 • 1 - 2 lipca 2019 r.
 • 2 - 3 września 2019 r.
 • 1 - 2 października 2019 r.
 • 4 - 5 listopada 2019 r.
 • 2 - 3 grudnia 2019 r.
Każda osoba bezrobotna, której wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie rozpatrzony pozytywnie, jest zobowiązana do odbycia szkolenia w zakresie „ABC Przedsiębiorczości" w miesiącu, w którym składała wniosek.
 
Termin szkoleń:
 • 18 - 20 marca 2019 r.
 • 15 - 17 kwietnia 2019 r.
 • 20 - 22 maja 2019 r
 • 17 - 19 czerwca 2019 r.
 • 15 - 17 lipca 2019 r.
 • 18 - 20 września 2019 r.
 • 16 - 18 października 2019 r.
 • 18 - 20 listopada 2019 r.
 • 11 - 13 grudnia 2019 r.

Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków dokona autoprezentacji pomysłu na działalność przed komisją ds. opiniowania wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Wniosek można pobrać z zakładki dla bezrobotnych – do pobrania lub w pokoju nr 4 urzędu.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 029 756 47 37 bądź osobiście w pok. 4 w urzędzie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, 20.02.2019 r.