PUP Piotrków Trybunalski - Program specjalny pn. "Kobieta - Praca - Możliwości II"

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Kobieta – Praca – Możliwości II" w okresie 1.03.2019 r. - 31.01.2020 r.

Celem ogólnym programu specjalnego jest aktywizacja zawodowa i doprowadzenie do zatrudnienia kobiet długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Działaniem programowym zostanie objęta grupa 14 kobiet długotrwale bezrobotnych, posiadających III profil pomocy  – mieszkanek Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Gmin: Sulejów, Wolbórz, Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Rozprza.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, 20.03.2019 r.