PUP Łódź - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki rezerwy KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku w wysokości 245 100 zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie 1.10.2018 r. w kancelarii, pok. 033 (parter), mieszczącej się w siedzibie urzędu, przy ul. Milionowej 91.
Kancelaria przyjmuje korespondencję w godzinach pracy urzędu, tj. 8:30 – 15:00.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, 18.09.2018