PUP Katowice - Punkt Informacyjno-Doradczy dla mieszkańców Katowic w wieku senioralnym

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach uruchomił 15 lutego 2019 r. Punkt Informacyjno-Doradczy dla mieszkańców Katowic w wieku senioralnym, którzy zamierzają powrócić na rynek pracy i podjąć zatrudnienie.

Punkt Informacyjno-Doradczy działa w ramach projektu pn. „Nowoczesny Senior – Aktywny Zawodowo” w ramach realizacji wspólnie z Urzędem Miasta Katowice polityki senioralnej pn. „Srebrna Gospodarka”.  

W ramach działalności Punktu Senior otrzyma wsparcie doradcy zawodowego w zakresie:

  • sporządzenia dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotowania się do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą,
  • poszukiwania ofert pracy, z wykorzystaniem stron i portali internetowych oraz totemów multimedialnych dostępnych w urzędzie /wyświetlaczy ofert pracy z możliwością  wydruku ofert/.

Punkt działa w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 w pok. 13 na I piętrze  (jest winda).

Punkt czynny jest w każdy wtorek i czwartek tygodnia w  godzinach od 11.00 do 13.00.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, 25.02.2019 r.