Powrót

PUP Katowice - Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o zmianach w okresie przechowywania akt pracowniczych.

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999-2018.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, 25.02.2019 r.