PUP Jelenia Góra - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o bon na zasiedlenie.

Wartość bonu wynosi 8 000 zł.

Wnioski należy składać w kancelarii podawczej urzędu – pokój nr 8.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)" realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, 18.10.2018