PUP Jędrzejów - Dodatkowy nabór wniosków dotyczących organizacji stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (V) " ogłasza dodatkowy nabór wniosków dotyczących organizacji stażu.

Wnioski można składać od 8.07.2019 r. bezpośrednio w siedzibie urzędu pracy.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejów, 5.07.2019 r.