PUP Gostynin - Projekt pn. "Otwórz się na przyszłość"

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z NS KONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie.

Grupę docelową stanowić będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, 9.07.2019 r.