Powrót

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wśród dokumentów znajdują się m.in.wzór umowy o pracę, wzory wypowiedzeń umowy o pracę i kwestionariusze osobowe.

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej MRPiPS.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, 4.01.2019