PUP Gliwice - Plan szkoleń grupowych dla osób powyżej 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przedstawia plan szkoleń grupowych skierowany do osób powyżej 30. r.ż.

Plan szkoleń jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, 12.03.2019 r.