Powrót

PUP Chrzanów - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej.

Wnioski będą przyjmowane od 25 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Wniosek wraz z załącznikami można składać w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na portalu: praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące w/w wsparcia znajdują się w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców" w części dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, 13.07.2020 r.