PUP Białogard - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie prowadzi nabór na szkolenia indywidualne.

Szkolenie indywidualne może zostać sfinansowane osobie, która:
  • złoży wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne,
  • uprawdopodobni potrzebę ukończenia szkolenia poprzez:

- oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia z gwarancją zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy lub
- oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane szkoleniami indywidualnymi mogą zgłaszać się do swojego doradcy klienta (pok. 1,2a,8,19,21).
 
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, 10.09.2018