PUP Będzin - Łatwiejsza rejestracja w Urzędzie Pracy

Od 1 lipca br. rejestracja osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie odbywać się będzie bez konieczności wypisywania karty rejestracyjnej, którą wypełni elektronicznie pracownik urzędu.

Gdy osoba była już zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega wyłącznie na uzupełnieniu lub zmianie danych w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. W tym celu do rejestracji należy przedłożyć tylko te dokumenty, które nie były przedkładane przy wcześniejszej rejestracji.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, 3.07.2019 r.